Anaheim, California USA(129 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Anaheim, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
3409 Post

Cần một cô trông trẻ

Thời gian đăng: 09/23/2018 08:16 AM
Cần một cô trông trẻ 4 tháng, làm ít việc nhà, 5 ngày, làm từ thứ 2-6 (8AM - 6PM). Có kinh nghiệm, sạch sẽ. Nhà ở Anaheim.
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
Các công việc
  • ◯ Công việc khác