Anaheim, California USA(128 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Anaheim, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
3409 Post

Tiệm Nail vùng Anaheim mới remodel

Thời gian đăng: 11/08/2019 01:45 AM
Tiệm Nail vùng Anaheim mới remodel, 5 Thợ, 6 Ghế, 4 Bàn, 1 Phòng Wax có cửa sau, tiền rent $1,650/month. Bán $65K.
Thông tin thêm
  • ◯ Bán tiệm Nails, Spa