Garden Grove, California USA(322 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Garden Grove, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
Garden Grove
ĐỔI
Guest Post
@guests
3409 Post

Cần người chăm sóc cụ ông

Thời gian đăng: 01/20/2019 08:12 PM
Cần người chăm sóc cụ ông (84yr) disabled, liệt giường (end of life). Cho thuốc, ăn, thay tả v.v... 10:00am-7:00pm. 6 ngày/ tuần. $500/tuần.
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
Các công việc
  • ◯ Công việc khác