Garden Grove, California USA(320 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Garden Grove, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
3409 Post

Cần thứ ký cho trường học

Thời gian đăng: 10/16/2018 08:59 PM

Trường Little Chopin Piano School cần tuyển thư ký thông thạo Anh, Việt. Biết dùng Ecxcel, Quickbooks. Sẽ được training bài bản.
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
Vị trí cần tuyển
  • ◯ Vị trí khác