Garden Grove, California USA(320 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Garden Grove, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
3409 Post

Nhà Garden Grove 4Beds 2Baths

Thời gian đăng: 05/05/2019 10:42 PM
Garden Grove: 4Beds/2Baths, nhà rộng 1,280sqft, đất rộng 7,300sqft, giá chỉ $545,000! Garden Grove: 4Beds/2Baths, nhà rộng 1,285sqft, đất rộng 8,300sqft, giá $649,000! Anaheim: 3Beds/2Baths, nhà rộng 1,310sqft, đất rộng 7,320sqft, giá $650,000! Anaheim: 4-PLEX was remodeled, income $8,350/mo, giá chỉ $1,450,000. Văn phòng còn nhiều Business và Commercial cần bán. Xin gọi: Mai Đặng 714-803-9478. Miễn phí định giá nhà, mượn nợ dễ dàng! LIC#02020452
Thông tin thêm
  • ◯ Townhouse