Huntington Beach, California USA(99 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Huntington Beach, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
Huntington Beach
ĐỔI
Guest Post
@guests
3409 Post

NHÀ BÁN Huntington Beach

Thời gian đăng: 05/05/2019 10:43 PM
NHÀ BÁN Huntington Beach 3Beds, 2Baths, 1,340sf, 7,000lot $760K & căn khác 3/2 rộng 1,330sf, 6,000 lot $680K. Zone 2 xây Unit ngoài sau. Tracy: 714-422-6946.
Thông tin thêm
  • ◯ Townhouse