Riverside, California USA(4 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Riverside, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
3409 Post

Nhà hàng PHỞ & CRAWFISH cần sang lại

Thời gian đăng: 12/12/2019 01:45 AM
Nhà hàng PHỞ & CRAWFISH Riverside County muốn sang 1,700sqft, rent $2,600. Lease 8 năm, gross sale $600k/năm. Supplies cung cấp không phụ thuộc đầu bếp.
Thông tin thêm
  • ◯ Sang, Bán nhà hàng