Riverside, California USA(4 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Riverside, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Andrew Tran
@anhgaru
1 Post

Tim ban o Houston

Thời gian đăng: 10/21/2019 11:44 AM
Mình tên Thành Trần, tìm bạn từng sống chung năn 1989 ở Houston - Sanh (có anh là Phượng mỡ tiệm phở Công Lý), Bình (Bộ đội), Trung, Thái và bạn học chung - Hiếu, Bông (nicky), Minh, từng ở Clayton Home. 951-396-9571, andrewtrn@yahoo.com
Thông tin thêm
Muốn tìm
  • ◯ Tìm bạn khác