Victorville, California USA(3 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Victorville, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Hai Nguyen
@haivnguyen
21 Post

Nhà dư phòng cho thuê

Thời gian đăng: 03/31/2020 10:43 PM
13220 Eclipse Ave,Victorville,CA 92392 có máy lạnh và sưởi sạch sẽ yên tĩnh dư phòng cho Nam có việc làm thuê $440/tháng và $380/tháng.L/L (714)8374843
Thông tin thêm
  • ◯ Cộng đồng