Westminster, California USA(289 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Westminster, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
3409 Post

Bán 2 nhà Westminster

Thời gian đăng: 11/08/2019 12:04 AM
WESTMINSTER: 2 nhà trên cùng 1 lot, đất rộng, có thể xây thêm nhà. DUPLEX 7811 & 7813 11th St, Westminster, CA 92683. $700,000.
Thông tin thêm
  • ◯ Townhouse