Westminster, California USA(289 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Westminster, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Thy Dang
@thanhthy261
1 Post

Co hoi lam viec tai cac nha thuoc, cua hang duoc cua My: CVS, WALGREENS, COSTCO, WALMART…

Thời gian đăng: 03/02/2020 10:18 PM
Co hoi lam viec tai cac nha thuoc, cua hang duoc cua My: CVS, WALGREENS, COSTCO, WALMART…
Lop Pharmacy Technician cho moi doi tuong
Cong viec on dinh, income and benefit tot.
Bai giang tieng Anh va tieng Viet de hieu
Duoc cap bang cua truong va thi lay License de di lam.
Thoi gian hoc ngan, ho tro thuc tap va viec lam sau khi hoc.
Lien he: (657)2621242 (text)
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
Các công việc
  • ◯ Công việc khác