Thanh Tran
@anmbranding
1 Post

Thiết kế, in ấn, quảng cáo

Thời gian đăng: 03/09/2021 06:18 PM
Thiết kế logo, business cards, menus, banner, và tất cả tờ rơi.
In ấn business cards, menus, tờ rơi cho tiệm nail, nhà hàng, và các cơ sở thương mại.
Đánh máy sách và các loại đơn. In sách, cataloge.
Chuyển phát mail tới nhà (Every Door Direct Mail)
Thông tin thêm
Phân loại:Có dịch vụ
Offer:
Các dịch vụ
  • ◯ Các dịch vụ thiết kế
  • ◯ Các dịch vụ in ấn khác
  • ◯ Thiết kế và in tờ rơi
  • ◯ Thiết kế và in Menu
  • ◯ Thiết kế và in Banner
  • ◯ Thiết kế và in Business Card
  • ◯ Thiết kế logo