Thomas Duong
@ttmduong
1 Post

Trứng Cút Lộn. Nhận gửi đi các Tiểu Bang Hoa Kỳ. Bao luôn cước phí.

Thời gian đăng: 09/30/2021 10:13 PM
Giá cho một hộp có 12 trứng $6.00
Có 3 hạng:
Thùng có 6 hộp (6dozens) 72 trứng
Thùng có12 hộp (12dozens)144 trứng
Thùng có 18 hộp(18dozens)216 trứng
Cước phí cho mỗi thùng gửi đến quý vị là $12.00
Quý vị nhận trứng mới thanh toán tiền
Chúng tôi nhận trả qua Zelle, Venmo and check
Nếu cần gửi overnight chúng tôi cũng có dịch vụ này.
Nhận cung cấp Trứng Cút Lộn cho các cơ sở buôn bán thực phẩm theo giá wholesale.
Xin liên hệ qua phone hay Text
John Duong : 303-618-7692
Tâm Đường : 573-424-7748
Thông tin thêm
Phân loại:Cần bán
Số lượng:0
Giá:0
Danh sách
  • ◯ Đồ đặc sản