Milan Ho
@Vu1td
4 Post

Cần 1 sinh viên giỏi toán dậy kèm

Thời gian đăng: 04/13/2021 01:03 PM
Cần 1 sinh viên giỏi toán dậy kèm cho 2 em , 11 tuổi và 7 tuổi. Ngày dậy 2 tiếng .
Lien lạc Milan 3016422522
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Part-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
Các công việc
  • ◯ Công việc khác