Vince Phan
@Reachfar1
8 Post

Trại gà thịt cần người

Thời gian đăng: 10/02/2021 11:35 AM
Trại gà thịt cần người làm full time ở thành phố hartwell, georgia, có chỗ ở miễn phí, liên lạc Vu 7147682345
Cám ơn
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:1700
Mức lương đến:2100
Lương tính theo:Tháng
Giới tính tuyển:Nam
Các công việc
  • ◯ Công việc khác