Guest Post
@guests
3409 Post

Cần bán nhiều Farm gà thịt

Thời gian đăng: 07/03/2019 11:30 PM
Cần bán nhiều Farm gà thịt. Gồm 4 chuồng, 6 chuồng, 8 chuồng, 10 chuồng. Income rất cao, ổn định. Phù hợp với người muốn đầu tư. Trại gà gần Outlet Mall (N 400).
Thông tin thêm
  • ◯ Sang bán cơ sở thương mại khác