Atlanta, Georgia USA(186 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Atlanta, Georgia USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
Vi Kieu
@Zenkieu92
1 Post

Cho share phong tai Gainesville

Thời gian đăng: 09/20/2020 04:33 PM
Cho share phòng tai trung tâm Gainesville Ga . Phòng rông co closet và toilet riêng , co ho boi va san tennis . Cach walmart , puplic , 5’ lái xe , truong UNG 10’ . Chô Hong Kong 35’ . Gia $450/ tháng uu tien nu va sv thue . Bao dien , nuoc , internet .
Lien he : 916 883 4134 Vi
Thông tin thêm
Phân loại:Có dịch vụ
Offer:Nhà
Các dịch vụ cho thuê
  • ◯ Cho thuê khác