Atlanta, Georgia USA(192 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Atlanta, Georgia USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
Tu Vu
@tuwpitt
2 Post

Tìm thợ uỉ đồ (nam), và Thợ may tay (nữ)

Thời gian đăng: 12/06/2023 08:54 AM
Tiệm màng trong khu Buckhead Atlanta Georgia, mỡ cưã từ năm 1993, cần chọn 2 nhân viên: ủi đồ và thợ may tay, tiệm sẽ huấn luyện. Một năm được hai tuần nghĩ vacation, có trã lương ngày lể, và cúôi năm có tiền bonus. Lương khơỉ đâù là từ $15.00 tơí $16.50 tuỳ theo kinh nghiệm. Lương sẽ lên môĩ năm, tôí đa là $36.00.
Giờ làm từ Thứ Hai đến Thứ Saú, 7 giờ sáng đến 3:30 giờ trưa.
Xin gọi Tú 404-355-8232
Update 09-289-22:
We just won the Shutze Award of 2022 for artisan craftmanship.
Những hình ãnh dứơi là do chinh tiệm may, và đã đựơc lên magazine.
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:15
Mức lương đến:36
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
Các công việc
  • ◯ Công việc khác