Cusseta, Georgia USA(2 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Cusseta, Georgia USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
Guest Post
@guests
3409 Post

Bán trại gà ở Cusseta

Thời gian đăng: 01/23/2019 10:42 AM
Bán trại gà ở Cusseta đang hoạt động có hợp đồng với Tyson, income cao, có 8 chuồng 40 x 500, có mobile home mới 4p.ngủ, 2p.tắm. Bán $1.5 triệu.
Thông tin thêm
  • ◯ Sang bán cơ sở thương mại khác