Guest Post
@guests
3409 Post

Nhượng lại tiệm nail gấp

Thời gian đăng: 10/11/2018 09:39 AM
Tiệm vùng Kennesaw. Hầu hết là Mỹ trắng, Income cao trên 200K/năm, good tip. Tiệm có 6 bàn, 6 ghế. Giá nhượng chỉ 55K. Ai tâm huyết liên lạc gấp.
Thông tin thêm
  • ◯ Bán tiệm Nails, Spa