Trung V Nguyen
@Trung
1 Post

Tìm bạn Phạm Gia Dũng

Thời gian đăng: 05/01/2020 06:23 PM
Trước 1975 ở 33 Gia Long Cư xá sĩ quan Châu dốc ( Gia đình bác Phạm Gia Laii )- sau 1980 định cư ở Texas ! Bạn liên lạc vơi minh email “ nguyenvantrungatl@gmail.com” nếu nhận thông tin này nhé - Rất mong tin
Thông tin thêm
Muốn tìm
  • ◯ Tìm bạn là nam