Guest Post
@guests
3409 Post

Nhận dạy nghê nail

Thời gian đăng: 05/06/2019 11:38 AM
Nhận dạy nghê nail, dạy làm bột biết làm đủ thứ. Đào tạo cấp tốc trong vòng 1 tháng. Cho thực hành trên khách, bao ra nghề thành thạo kỹ thuật cao. Dạy tận tâm.
Thông tin thêm
Phân loại:Có dịch vụ
Offer:
Các dịch vụ
  • ◯ Dạy nghề nail