Ben Tran
@Bentran
1 Post

Can nguoi lam o trai ga

Thời gian đăng: 08/08/2020 10:30 PM
Can nguoi lam o trai ga free housing with 2 bedrooms, free WiFi and water. Moi lien lac xin goi hay text.
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:1 Tuần
Giới tính tuyển:Nam
Các công việc
  • ◯ Công việc khác