Guest Post
@guests
3409 Post

Sang nhượng lại cửa hàng ăn ở New Orleans

Thời gian đăng: 07/20/2018 12:03 PM
Do không đủ nhân viên và không có nhiều thời gian trông coi, nay cần sang nhượng cửa hàng ăn cho người có tâm huyết. Nhà hàng rộng 5,000sqt, đang hoạt động, good location, và cần đầu Bếp chánh, giá sang $850,000.
Thông tin thêm
  • ◯ Sang, Bán nhà hàng