Deanna Nguyen
@deannanguyen85
1 Post

PHO 89 o RANDOLPH ( TRONG HAI LUA PLAZA) CAN TUYEN NHAN VIEN PHUC VU FULL TIME

Thời gian đăng: 03/08/2022 12:32 PM
Pho 89 o Randolph (trong Hai Lua Plaza) dang can tuyen nhan vien phuc vu full time. Xin lien lac Pho 89 o so dien thoai 781-885-7712 de biet them chi tiec. Xin cam on!
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Ngày
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
Các công việc
  • ◯ Công việc khác