Jennifer Kim
@jenkim82
1 Post

Hiring Servers!

Thời gian đăng: 02/01/2024 09:03 AM
Hiring Servers!
Pho Restaurant - good money
Part/Full time
Must be able to work Monday
Crofton, Hanover, Fulton, Odenton
Call 443-956-8723
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Ngày
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
Các công việc
  • ◯ Công việc khác