Tanh Nguyen
@tanhnguyen
3 Post

Tìm Người Thân: Ngọc Nương và hai cháu gái (song sinh) của anh chị Nguyễn Triệu Long

Thời gian đăng: 07/08/2020 05:16 PM
Hai cháu gái (song sinh) của anh chị Nguyễn Triệu Long, nhà tại cửa số 4 đường lên Toà Thánh Tông Tây Ninh.

Được tin ba mẹ của hai cháu đã qua đời, hiện nay hai cháu có gần gũi các cô chú và Ngọc Nương.

Nếu có thông tin, xin vui lòng liên hệ (704)-236-4341 cho Nguyễn Văn Tánh biết tin. Xin cảm ơn.
Thông tin thêm
  • ◯ Tìm người thân