Tanh Nguyen
@tanhnguyen
3 Post

Tìm Người Thân Thương

Thời gian đăng: 07/30/2020 06:21 PM
Nguyên Quán: Tỉnh Tây Ninh

1. Cậu Chính Nhi Nguyễn, trước năm 1975 phục vụ tại Trường Võ Bị Quốc Gia Đã Lạc.

2. Cô Bảy Nguyễn Thị Kim Tiến năm 1964 đến 1969 làm Thư Ký tại Thương Xá Phước Lộ Thọ Sài Gòn, lấy chồng người Mỹ và sanh 1 con trai. Tôi hy vọng gặp lại gia đình cậu Nhi và cô Kim Tiến (má Ngọc Nương) vì hoàn cảnh gần 30 năm thất lạc.

Xin hãy liên hệ cho tôi (ba của Ngọc Nương) tại số ở Mỹ (704)-236-4341 hoặc cho chị gái của tôi (ở tỉnh Bình Dương) tại số 0274-381-6875.

Cậu Nhi và cô Bảy (má Ngọc Nương) dù ở nơi nào, chị gái và ba Ngọc Nương cũng tìm tới để gặp dù hoàn cảnh thế nào cũng vui mừng.
Thông tin thêm
  • ◯ Tìm người thân