Guest Post
@guests
3409 Post

Need young massage girls in Las Vegas

Thời gian đăng: 07/24/2018 11:20 AM
New business in Las Vegas. Need young massage girl 21-30. Very comfortable environment. Any questions please. High Salary + Bonus. Call: 702-640-7641
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
  • ◯ Therapy massage
  • ◯ Foot
  • ◯ Body
  • ◯ Facial
  • ◯ Facial