Khoi Nguyen
@khoinguyen21
1 Post

Phòng Cho Nữ Share ở Columbus Khu An Ninh Tốt

Thời gian đăng: 06/25/2022 12:07 PM
Phòng cho nữ share only ở Grove City (Columbus area). Nhà nằm trong khu mỹ trắng, good community, rất an ninh, giờ giấc và điều kiện sinh hoạt thoải mái. Gần Wamart, Kroger, Aldi etc. Thích hợp cho nữ độc thân, du học sinh. Bao utilities, internet, giặt sấy. $450/ tháng deposit $200. Liên lạc 6263427767.
Thông tin thêm
  • ◯ Giờ giấc thoải mái
  • ◯ Có chỗ đậu xe
  • ◯ Cho phép nấu ăn
  • ◯ Bao nước
  • ◯ Bao điện