Guest Post
@guests
3409 Post

Sang lại tiệm nails ở Norman, OK

Thời gian đăng: 02/14/2019 08:18 PM
Tiệm ở Norman, Oklahoma đã hoạt động trên 10 năm, có 10 bàn, 10 ghế, 1400 sf, có 8 thợ FT, 2 thợ PT, khu Mỹ trắng, khách sang, lịch sự, tip cao.
Thông tin thêm
  • ◯ Bán tiệm Nails, Spa