Thuy Nguyen
@thuynguyen77
4 Post

Đặc sản cá khô shop Hương Việt Shop

Thời gian đăng: 10/08/2020 01:38 AM
Giá từng loại khô:
Khô cá dứa hai nắng $24 1/2 kg -44 kg.
Khô cá lóc dẻo hai nắng $24 1/2 kg- $44 kg.
Khô cá sặc bổi hai nắng $25 1/2 kg - $46 1 kg
Khô cá mối tẩm $22 1/2 kg -42 1kg
Khô cá đuối nướng chín $38 1/2 kg.
Khô cá chỉ vàng $20- 1/2 kg $38 -1kg
Cá tra lăng phồng biển hồ $22 1/2 kg $42-1 kg
Khô cá lưỡi trâu $21- 1/2 kg $39- 1kg
Khô cá đù sóc trắng Việt Nam $23- 1/2 kg $41-1kg.
Xin inbox hoặc liên lạc shop tại 405-312-0516
Nhận ship ngoài tiểu bang $8(1-2kg)
Thông tin thêm
Phân loại:Cần bán
Số lượng:0
Giá:0
Danh sách
  • ◯ Đồ đặc sản
  • ◯ Đồ ăn làm sẵn
  • ◯ Đồ sấy khô