Allen, Texas USA(22 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Allen, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
Allen
ĐỔI
Guest Post
@guests
3409 Post

Cần bán gấp 2 tiệm nails

Thời gian đăng: 03/05/2019 09:34 PM
Cần bán gấp 2 tiệm nails:
- 1 tiệm tại khu Dallas -Greenville - Lovers Lane có 18 ghế
- 1 tiệm tại Highland Park Preston - Royal Lane có 28 ghế, treat location.

Cần thợ bột dip, tay chân nước, đủ mọi thứ, khu Mỹ trắng, tip cao, bảo đảm lương $1,000-$1,500/tuần. Liên lạc : DAM 214-783-7070 or LINDA 214-529-2912
Thông tin thêm
  • ◯ Bán tiệm Nails, Spa