Allen, Texas USA(22 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Allen, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
3409 Post

Cần sang tiệm nail ở Allen

Thời gian đăng: 07/28/2018 05:28 AM
Cần sang tiệm nail ở Allen, rộng, đẹp, có 18 ghế 8 bàn, walk-ins nhiều, chủ yếu là khách sang và lịch sự. Không có tiệm nail xung quanh cạnh tranh. Income cao. Giá cả có thể thương lượng
Thông tin thêm
  • ◯ Bán tiệm Nails, Spa