Allen, Texas USA(22 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Allen, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
3409 Post

Sang lại tiệm nail ở Allen

Thời gian đăng: 09/29/2018 09:41 PM
Do không có nhiều thời gian trông coi nên sang tiệm nail ở khu Allen, TX. Tiệm gần outlet mall, khu Mỹ trắng, tip cao, lượng khách ổn định, income good. Liên lạc để thoả thuận giá.
Thông tin thêm
  • ◯ Bán tiệm Nails, Spa