Arlington, Texas USA(102 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Arlington, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
3409 Post

Bán tiệm Dry Clean + cần Cashier

Thời gian đăng: 01/16/2019 08:25 PM
Tiệm Dry Clean ở Arlington, luôn đất và building và 2 pick up stations. Gross sale $563K/năm. Bán $1.5mil. Cần cashier.
Thông tin thêm
  • ◯ Sang bán cơ sở thương mại khác