Arlington, Texas USA(111 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Arlington, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Minh Dinh
@Minhdinh
1 Post

Phòng cho thuê ....room for rent

Thời gian đăng: 07/22/2020 01:25 PM
Nhà khu đối diện trường TCC (southeast park way/New york) an ninh yên tĩnh rộng rãi dư 2 phòng cho thuê bao điện nước Internet....liên lạc ah Minh (817)983-8603 & (817) 983-8604 Phòng trống available on 8/20
Thông tin thêm
Phân loại:Có dịch vụ
Offer:
Các dịch vụ cho thuê
  • ◯ Thuê mướn băng đĩa
  • ◯ Cho thuê người
  • ◯ Cho thuê xe
  • ◯ Cho thuê khác