Austin, Texas USA(85 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Austin, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
3409 Post

Bán lại tiệm nail vùng Mỹ trắng

Thời gian đăng: 07/06/2019 04:12 AM
Vùng Mỹ trắng, good location, 6 bàn và 6 ghế, 1,100sf, rent $3 K, giá bán $30K.
Thông tin thêm
  • ◯ Bán tiệm Nails, Spa