Centerville, Texas USA(1 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Centerville, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Kelly T
@kellytran1129
1 Post

Trại gà cần bán

Thời gian đăng: 11/23/2019 09:27 AM
Trại gà cách houston va dallas 2 tiếng cần bán. Có tất cả 8 chuồng. Con 9 năm hợp đồng với hãng gà Sanderson Farm. Xin lien lac 8323305346. Vui lòng nhắn tin để lại tên va thông tin. Chúng tôi sẽ gọi lai ngay.
Thông tin thêm
  • ◯ Danh mục khác