Frisco, Texas USA(27 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Frisco, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Tai Tran
@mikixixon
1 Post

Cần sang tiệm nails ở Frisco mới remodel

Thời gian đăng: 08/29/2018 07:27 PM
Cần sang lại tiệm nails gấp vì hk có người trông coi... tiệm 19 ghế (2 kid spa chairs) , 5 bàn, 1 facial room, 2 facial machines... tiệm đang thiếu thợ nên khách đến và bỏ đi rất nhiều... nếu thật lòng mua xin liên lạc để thuogw lượng giá cả... cần bán gấp nên sẽ bán lỗ... giá nails cao, khách dzễ chịu và tips cao... tiệm 2100sf ... tiền rent 4k8
Cần thợ (469) 386-4143
Thông tin thêm
Phân loại:Cần bán
Số lượng:0
Giá:110
  • ◯ Nail supply