Frisco, Texas USA(27 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Frisco, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
jen ng
@jennie142
1 Post

Cần tuyển nhân viên

Thời gian đăng: 01/02/2020 08:54 PM
**** Gongcha FRISCO, TX
cần tuyển nhân viên part-time, full-time.
Thời gian linh hoạt. Môi trường thân thiện.
Thích hợp cho các bạn đang còn đi học muốn làm part time hoặc các bạn có freetime làm full time.
Liên lạc: 214 682 4298 or email to gongchafrisco120@gmail.com
Thank you!
Thông tin thêm
  • ◯ Cộng đồng