Henderson, Texas USA(1 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Henderson, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
3409 Post

Sang tiệm nail ở Gun Barrel City

Thời gian đăng: 08/31/2018 09:44 AM
Cần sang tiệm ở Gun Barrel City, TX, khu Mỹ trắng, rất dễ, tip cao, giá rent rẻ $850, income $6K-$8K/w. Giá bán $85K.
Thông tin thêm
  • ◯ Bán tiệm Nails, Spa