Houston, Texas USA(206 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Houston, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Hailey Nguyen
@haileyhng20
2 Post

assistant , estimator, project manager....

Thời gian đăng: 02/04/2020 04:03 PM
all experience required. for construction company.
submit resume to : hnguyen@jhanglobal.com
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam
Vị trí cần tuyển
  • ◯ Vị trí khác