Houston, Texas USA(177 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Houston, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Tri Tran
@howestate
1 Post

Cần Bán Nhà Hàng trên khu North West & 249.

Thời gian đăng: 04/21/2020 04:23 PM
Cần bán Nhà Hàng (Phở) ở khu 249 & Belway 8, Tiệm nằm trên đường chính số lượng xe lưu thông rất nhiều và tiệm dang hoạt động, vì không có người trông coi. Chủ Tiệm đang có ý định dọn qua Tiểu Bang khác. Tiệm có khoảng 10 bàn chứa được 40-50 khách, máy hút mới. Cần biết thêm thông tin, xin liên lạc Trí 832-677-3666.
Thông tin thêm
Phân loại:Cần bán
Số lượng:0
Giá:0
  • ◯ Đồ cho nhà hàng
  • ◯ Các loại khác