Houston, Texas USA(178 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Houston, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
3409 Post

Cần sang lại tiệm dry clean và laudry

Thời gian đăng: 11/10/2018 08:30 PM
Chủ về hưu cần bán tiệm full plan. Máy móc hoàn hảo plus extra. Tiệm hoạt động từ 1984, cách Houston 128 miles, thành phố Đại Học. Building cho lease giá rẻ hoặc bán.
Thông tin thêm
  • ◯ Sang bán cơ sở thương mại khác