Houston, Texas USA(266 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Houston, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
Houston
ĐỔI
kim le
@kim911nguyen
2 Post

dich vu giam thue

Thời gian đăng: 03/31/2021 01:26 PM
1.Bạn có phải nộp thuế không?
2.Bạn có muốn giảm thuế tối đa một cách hợp pháp không? (
3.bạn đang làm việc và nhận được 1099?
4.hay là các chủ doanh nghiệp như nail / salon tóc / realtors / constructions?
Call/ text: 832-586-4569
Thông tin thêm
Phân loại:Có dịch vụ
Offer:tax service/ khai thue
Các loại bảo hiểm, thuế, tài chánh
  • ◯ Khai thuế thương mại