Houston, Texas USA(248 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Houston, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Lan Dang
@TimNguoiLam
1 Post

Tīm ngůóī chăm sóc Bác gái 87 túôï

Thời gian đăng: 12/21/2021 03:52 PM
Tìm ngůóī trông coi và trò chųyên vóí Bác gái 87 tůôi vùng Southwest Houston, gâñ chó Welcome và Tân Tân restaurant.

Bác gái sůć khõe tôť và đi đůńg băńg walker.

Moį chi tíêť xin goi 832-871-6861. Nêú không băť máy xin đê lóī nhăń ląi hoăc text. Xin cám ón nhīêù.
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Tháng
Giới tính tuyển:Nữ
Các công việc
  • ◯ Công việc khác