Houston, Texas USA(237 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Houston, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
KC Nguyen
@Alpha10925
5 Post

Washateria for Sale

Thời gian đăng: 06/22/2020 03:30 PM

The owner have taken over since 3/31/2017 .
No game machines. No game income Selling business $185,000 not selling property. Not own the property. The owner does not know the age of machines, all machines and equipment in good condition
•2,800 square feet, pays $1,980/monthly up to 03/31/2022. Landlord will sign the new lease
•Open 7 Am- 10 am Monday to Sunday

•Net $6,000/Monthly
Houston, Texas Zip Code 77093. Please call KC Nguyen 281-933-6999
Thông tin thêm
Phân loại:Cần bán
Số lượng:0
Giá:0
  • ◯ Quần áo