Katy, Texas USA(2 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Katy, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Jimmy Vu
@JimmyVN
3 Post

NẾU Ở NHÀ TRONG MÙA NÓNG MÀ MÁY LẠNH HƯ ?

Thời gian đăng: Hôm Nay 10:10 AM
Máy lạnh cần bảo dưỡng, kiểm tra thường xuyên để phát hiện những hỏng hóc trước khi quá muộn, nhất là khi mùa nóng đang đến gần.

Khu vực phục vụ: Houston, Katy và các vùng lân cận.

Làm vậy kinh nghiệm, tận tâm, chất lượng
Giá phải chăng

Liên hệ: Jimmy Vu (anh Mỹ)
Đt : 832-435-7984

Thông tin thêm
Phân loại:Có dịch vụ
Offer:
Các dịch vụ
  • ◯ Các dịch vụ khác