Little Elm, Texas USA(9 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Little Elm, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
3409 Post

Sang tiệm nail income cao, gần biên giới.

Thời gian đăng: 08/28/2018 08:02 AM
Tiệm gần biên giới Frisco & Little Elm cần bán, giá thương lượng. Tiệm rộng trên 3000 sf, rent $6500 , có 12 thợ, income trên $55K/tháng.
Thông tin thêm
  • ◯ Bán tiệm Nails, Spa